VCA Certificering

VCA Certificering voor las,-, Fit- en constructiewerkzaamheden

Voor de uitvoering van risicovolle werkzaamheden op bouwterreinen en in werkplaatsen door aannemers bestaat het gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. Voor de aanneming van projecten voldoet DB Group voor het toepassingsgebied las- fit- en constructiewerkzaamheden aan de veiligheidseisen.