NBBU Cao Controle Certificering

Certificaat voor correctie toepassing van NBBU CAO'S

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor mkb-ondernemers in de bemiddelings- en uitzendbranche.De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden wij Cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd.