SNA_Verklaring HS Technical BV 2023-07-31

SNA Verklaring DB Detachering BV 2023-07-31

EBN Certification

VCA certificaat
Certificaat voor correctie toepassing van NBBU CAO'S

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.

NBBU Cao Controle Certificering
Met het NEN 4400-1 certificaat voldoet DB Detachering BV volledig aan de voorwaarden van de SNA.

Stichting Normering Arbeid heeft als doelstelling het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche.

NEN-4400-1 Certificering